Close

ELS ODS

El 25 de setembre del 2015  l’Organització Mundial de les Nacions Unides va aprovar l’agenda 2030 de desenvolupament sostenible. En aquesta agenda es recullen els ODS. Els ODS són  el conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible els quals volen acabar amb la pobresa, lluitar  en contra de la desigualtat de gènere i la injustícia i també posar fi al canvi climàtic. 

Actua en 5 esferes de vital importància, conegudes com les 5P’S: persones, prosperitat, pau, aliances i planeta. Aquesta agenda es  fomenta en 5 principis que garanteixen l’èxit: universals (tots els països), globals (desafinaments globals), integrals (intercomarcals en totes les dimensions), mesurables (amb indicadors), ambiciosos, inclosos, multidimensionals i basats en l’experiència.

Els ODS
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT_Poster_A4.jpg